sk | en

Eurocover Slovakia s.r.o.
IČO: 35 895 331
Bratislava 821 09
Slovak republic, Central Europe
IBAN: SK95 3100 0000 0041 2001 1001

O spoločnosti


Spoločnosť  Eurocover Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2004 ako materská spoločnosť viacerých firiem pôsobiacich v rozdielnych trhových odvetviach. Svoju riadiacu  činnosť úspešne vykonáva dodnes a každým rokom sa rozrastá a zdokonaluje v systém manažmentu ako aj v špecifických obchodných odvetviach.

Spolupracujeme na medzinárodnej úrovni s rôznymi dodávateľmi a odberatelmi pričom sa portfólio našich záujmov ako aj obchodných parnerov úspešne rozrastá dodnes. Medzi naše  obchodné činnosti patria špedičné služby zvláštnych zásielok /world-wide import export/, sprievodné služby na pozemných komunikáciách,  súkromná preprava osôb , operatívny leasing, prenájom vozidiel, prevádzkovanie automobilových pretekárskych teamov  a developérska činnosť.  

 


 

  • prenájom vozidiel
  • súkromná preprava osôb
  • operatívny leasing
  • prevádzkovanie automobilových pretekárskych teamov
  • konzultácia, poradenstvo  a realizácia administratívnej časti developerskych projektov v SR, ČR, HR a AT
  • špeciálne listové a balíkové zásielky v rámci EÚ
  • doporučené a expresné zásielky tovaru v rámci EÚ
  • nadrozmerné zásielky vyžadujúce zvláštne povolenia v rámci EÚ
  • doprovodné a sprievodné služby

Služby našej spoločnosti poskytujeme predovšetkým na celom území Slovenskej a Českej republiky, ďalej po individuálnej dohode aj v rámci krajín EÚ. Podmienky a ceny našich služieb sa dojednávajú individuálne a to  na základe zmluvného vzťahu s našimi partnermi.

o-spolocnosti-77a6ee4fac836a2ded533daf9e99eccd.png

Pre viac informácii o službách a podmienkach použite prosím kontaktný formulár.

Kuriérske služby zmluvnych partnerov

Obchodní partneri