V rámci developerskej činnosti vykonávame pre zahraničných investorov komplexnú škálu činností:

  • Vyhľadávanie nehnuteľností a ich development:

    Pozemkov, jestvujúcich objektov, resp. iných nehnuteľností (fabriky, sklady, majere a pod) podľa požiadaviek zadaných partnerom. Zabezpečujeme realizáciu pôvodnej myšlienky vlastníkov projektu pri napĺňaní ekonomických cieľov investorov vhodným a efektívnym manažovaním projektantov, dodávateľov stavby, subdodávateľov, realitných kancelárií, prevádzkovateľov stavby a ostatných strán zúčastnených na realizácii projektu. Jedná sa o proces zabezpečujúci plnenie projektu od predprojektovej prípravy až po kolaudáciu stavby prípadne jej ďalšiu správu.

  • Inžinierska činnosť:

    Odsúhlasenie a schválenie štúdie investičného zámeru, odsúhlasenie a schválenie zastavovacej štúdie zóny (územia) EIA, zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia, zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, kolaudácia stavby, zabezpečenie užívacieho povolenia stavby.

Pomôžeme vám nájsť také riešenie,
ktoré vyhovuje vašim potrebám