Operatívny lízing je dlhodobý, časovo ohraničený prenájom vozidiel pre podnikateľov a firmy.

Naša spoločnosť poskytuje svoje služby operatívneho lízingu klientom, ktorí sa chcú naplno venovat’ svojmu podnikaniu.

Okrem prenájmu zahŕňa aj služby s ním spojené:

 • 24-hodinová asistenčná služba,

 • servisné prehliadky,

 • výmena pneumatík,

 • kompletné poistenie,

 • v prípade poistnej udalosti alebo poruchy pristavenie náhradného vozidla a pod..

Jeho hlavnou výhodou je okrem znižovania nákladov spoločnosti aj skutočnosť, že sa nemusíte ďalej zaťažovať správou a údržbou vozového parku.

Základnou myšlienkou je postoj klienta vzhľadom k maximálnej efektivite finančných zdrojov investovaných do operatívneho lízingu a ich úspore. Výhodou komplexných služieb ponúkaných v rámci operatívneho lízingu je úspora peňažných prostriedkov a zvýšená efektivita investícii do vozového parku. To vedie k poklesu kalkulovaných výdavkov spoločnosti.


Medzi hlavné výhody patria:

 • FINANČNÉ VÝHODY

  Vaše účtovníctvo bude optimalizované, Plán nákladov a prenesenie rizika na prenajímateľa, Zníženie daní a poplatkov, Zníženie Vášho DPH

 • FLEXIBILITA

  Počas doby trvania zmluvy je možná jej úprava podľa individuálnych požiadaviek používateľa vozidla (vozidiel) zmenami napríklad dĺžky doby trvania, počtu najazdených kilometrov a pod. Táto možnosť umožní prispôsobenie sa Vášmu rozpočtu na vozidlo. Operatívny lízing je nadčasové riešenie šetriace čas, ale i peniaze. Komplexná starostlivosť o vozidlo je prenesená zo zákazníka na skupinu odborníkov – profesionálov.

 • ŠETRENIE ČASU

  Čas je veľmi vzácna, nekompromisná veličina. Prvoradé pre nás preto je zabezpečiť Vám možnosť plného sústredenia sa na Vaše podnikateľské aktivity. V prípade prenesenia právomoci zodpovednosť za prevádzku Vášho vozového parku v plnej miere preberá naša spoločnosť. Formality a administratívne úkony nutné pri kontakte s úradmi, poisťovňami, pneuservismi a pod. vykonáme za Vás.

 • ODBREMENENIE VODIČOV A ZAMESTNANCOV

  Nové vozidlo je pre každého bežného človeka i zamestnanca príjemnou odmenou. Okrem toho pre zamestnanca v mnohých prípadoch i motiváciou pre zefektívnenie svojich pracovných výkonov. Navyše perfektný stav vozidiel v operatívnom lízingu podčiarkuje serióznosť Vašej firmy, vylepšuje imidž a v neposlednom rade zvyšuje úroveň.Zamestnanci Vašej spoločnosti sa môžu naplno venovať svojim povinnostiam. K dispozícii majú kompletný servis vozidiel šetriaci ich vlastný čas.

Pomôžeme vám nájsť také riešenie,
ktoré vyhovuje vašim potrebám