EXPORT - IMPORT / Čína, Thajsko a Taiwan

V oblasti exportu a importu sme globálna obchodná spoločnosť so zameraním sa na Čínu, Thajsko a Taiwan. Disponujeme obchodnými partnermi s európskymi a miestnymi zamestnancami na ázijskom kontinente.

Pracujeme so sieťou partnerských spoločností v Číne, Thajsku a Taiwane, a zaisťujeme tak našim klientom služby, ktoré im pomáhajú úspešne sa orientovať v špecifickom prostredí azijských trhov.

Náš tím má viac ako 10 ročné skúsenosti v dovoze a vývoze . Ak ste práve začínajúca spoločnosť a potrebujete poradenstvo o spôsoboch či možnostiach importu, neváhajte nás kontaktovať.

Všetky poradenské služby sú úplne individuálne a poskytneme vám len tie služby, ktoré vaša firma naozaj potrebuje.

Pomôžeme vám nájsť také riešenie,
ktoré vyhovuje vašim potrebám