Doprovod prepravy

Realizujeme doprovody prepravy ťažkých a nadrozmerných nákladov okrem činností vykonávanými orgánmi polície. Špecializujeme sa na cestné a kombinované prepravy . Zabezpečujeme a organizujeme prepravy v rámci celej Európy.

Po cestách a diaľniciach v medzinárodnej kamiónovej preprave sa nepremávajú len kamióny so štandardnými návesmi ale raz za čas vyrazia aj špeciálne kolosy s nákladmi, ktoré bežné nákladné auto nie je schopné prepraviť.

Firma, ktorá sa chce veľkým nákladom venovať, potrebuje:

  • Vynikajúcu znalosť miestnych podmienok,

  • nielen ciest, ale aj legislatívy,

  • musí mať prax a technické vybavenie.

Vždy totiž ide o neštandardnú prepravu. Treba brať do úvahy aj zabezpečenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, nepoškodiť cestu či dopravné značenie a iné zariadenia pri ceste (reklamné bilboardy, telekomunikačné a elektrické káble, atď.).

Stanovenú trasu musia schváliť príslušné inštitúcie. Vybavenie všetkých povolení trvá aj pár týždňov. Ak si to však klient vyžaduje, vieme pre neho zabezpečiť pomocou našich partnerov aj takýto druh cestných doprovodov.

Pomôžeme vám nájsť také riešenie,
ktoré vyhovuje vašim potrebám